Източен нордически тип

Автор: Росен Илиев

 Източният нордически тип представлява най-древния вариант на Нордическата раса, като от него произлизат всички останали нордически подтипове.    
 Източният нордид представлява „грациализиран” вариант на източния кроманоиден тип от Палеолита. Поради това, че този морфологичен тип се асоциира с Курганската култура, някои антрополози (като Карлтън Кун) за него използват и термина „Кургански” нордид. Източният или кургански нордид, в комбинация с източния кроманоиден тип, олицетворява физическия облик на ранните индоевропейци или арийци („ария” в превод от санскрит означава „благороден по раса и произход” или „висш, знатен, благороден”). Източният нордически тип се свързва най-вече с древните миграции на източните индоевропейски народи като скити, тохари, протохети, протоелини, прототраки, меди, перси, индо-арийци, протославяни, балти и др., докато на запад преобладавали Халщатския и Келтския нордид (образувани при грациализацията на Източия нордид в Централна Европа към 1000 г.пр.Хр.). Източният нордически тип е основен расов елемент при образуването на антропологичния тип Трьондер в Скандинавия, и при Иранския нордически тип на изток.
      Източният нордид се характеризира с висок ръст, лептосомно (стройно) телосложение и средна ширина на костите. Черепът е долихокефален (ч.и. под 75), много дълъг и много висок (характерна черта), със силно изпъкнал тил. Лицето е тясно, дълго и овално (л.и. над 90). Носът е най-често изпъкнал, понякога прав, с висока основа. Челото е умерено наклонено и високо. Окосмяването е умерено развито. Веждите имат права структура. Наклонът на очниците е хоризонтален, а устните са тънки. Източният нордически тип се характеризира с много светла пигментация- кожата е розово-бяла, очите са сини или сиви, а цветът на косата варира от златно рус, през пепеляво-рус до тъмно рус. Косата има права или вълниста структура.
    В наши дни Източният нордид се среща предимно в Русия, Беларус, Украйна, Прибалтийските страни, и в по-малка степен в България, Афганистан, Пакистан, Скандинавския полуостров и Северна Германия.
Примери: