Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Как да определим расата си

Автор: Росен Илиев

Определяне на расовата група, чрез измерване на основните краниометрични показатели (показани на схемата вдясно)

Head Breadth - ширина на черепа   Определяне на расовата група, чрез измерване на основните краниометрични показатели
Head Length - дължина на черепа
Head Height - височина на черепа
Minimum Frontal - ширина на челото
Bizygomatic - ширина на лицето при скулите
Bigonial - ширина на долната челюст
Nasal Breadth - ширина на носа
Nasal Height - височина на носа
Upper Facial Height - височина на горната част на лицето
Total Facial Height - пълна височина на лицето
Следвайте горната схема и измерете основните си морфометрични характеристики. Измерването се извършва само с шублер за възможно най-точни резултати (данните се записват в мм).
Забележка: изследването ще е точно само ако сте европеид!!!!
 
Препратка към расов калкулатор, където след въвеждането на основните антропометрични данни в полетата (обяснени отгоре) можете сами да определите расата си:

Основните расови групи застъпени в расовия калкулатор са пет на брой :

Proto-Europeid -  Протоевропеидна
Mediterranoid - Средиземноморска
Alpinoid - Алпийска
Irano - Nordoid - Ирано-нордическа
Dinaroid - Динарска
 
В таблицата по долу са дадени основните метрични характеристики на петте основни расови типа (по Диенекес Понтикос)
Характеристика Протоевропеидна Средиземноморска Алпийска Ирано-нордическа Динарска
Дължина на главата много голяма малка средна голяма много малка
Ширина на главата много голяма много малка голяма много малка голяма
Ширина на челото екстремно широко стеснено широко стеснено средно
Ширина при скулите екстремно голяма малка много голяма много малка средна
Ширина на долната челюст екстремно голяма много малка голяма малка средна
Пълна височина на лицето много голяма много малка малка голяма много голяма
Височина на горната част на лицето много голяма много малка много малка голяма много голяма
Височина на носа голяма много малка малка средна много голяма
Ширина на носа екстремно голяма средна средна малка средна
Черепен индекс  среден среден висок много нисък много висок
Лицев индекс  среден среден много нисък много висок висок
Горен лицев индекс среден среден много нисък много висок висок
Носов индекс  висок висок среден нисък много нисък
Индекс скули/чело среден висок нисък среден среден
Индекс скули/долна челюст много висок нисък среден среден среден
Индекс чело/ширина на черепа висок среден нисък среден среден
           

Протоевропеидна раса

Тази расова група се отличава от другите по много по-грубите си черти: широко чело, голяма ширина на скулите и долната челюст, дълъг и широк нос, тежки кости. Представителите й са потомци на първите европейци (кроманьонците). Разпространена е предимно в Северозападна Европа.

alt

alt      

  alt

Средиземноморска раса

В контраст с Протоевропеидната раса, средиземноморския тип се отличава с по-малки размери. Средиземноморците също имат средни пропорции, но имат по-малък нос, по-тясна долна челюст и чело, а лицето им е издължено. Средиземноморската раса идва в Европа по време на Неолита от прародината си в Източна Африка. Разпространена е главно в Южна, и в части от Източна и Западна Европа.

alt

alt

alt

Алпийска раса

Алпийците са средни по ръст, но се различават значително в пропорциите си от средното за европейците. Те са с по-широка глава и с много по-широко и късо лице. Алпиноидите имат и широки челюсти. Челата им изглеждат тесни, в сравнение с широчината на главите им. Алпийската раса представлява редуциран кроманоиден тип. Разпространена е главно в Западна и Централна Европа, по-малко в Източна и Югоизточна Европа.

alt

alt

alt

Ирано-нордическа (Арийска) раса

Ирано-нордоидите са средни по размер и се различават значително от алпиноидите. Ирано-нордоидите са много дългоглави, лицата им са много дълги в горната и долната си част. Те имат привидно тесни носове, което се дължи на по-малката ширина на носа в сравнение с дължината му. Отличителна тяхна черта е голямата височина на черепа (над 130 мм, а не рядко и до 145 мм).Тази расова група произхожда от Курганската култура. Представителите й са носители на езика, гените и расовия тип на древните индо-европейци (арийци). Разбира се освен Ирано-нордическата раса в расофонда на първите индо-европейци участвали и представители на Протоевропеидната група. Подраси на Ирано-нордическата група са Нордическата (с всичките подтипове) и Ирано-афганската раса. Ирано-нордоидите в Авеста и Ведите първи наричат себе си "арийци"  въвеждайки този термин в човешката история. Антропометричните характеристики, а не цветът на косата и очите са най-важните показатели. Например нордическите типове са руси и синеоки, а ирано-афганските са тъмнокоси и тъмнооки, но по отношение на физическите си характеристики те са почти напълно идентични. Ирано-нордическата раса представлява грациализиран кроманоиден тип и произхожда от Курганската култура. Среща се  предимно в Северна Европа и Южна Азия.

alt
alt
alt
 

Динарска раса

 
Динароидите са средни по размер с много къси черепи. Подобно на ирано-нордоидите лицето им е стеснено, но в по-малка степен. Лицето изглежда тясно, поради прекомерната му дължина. Носът е стеснен и силно изпъкнал. Динарската раса представлява смес между Алпийската и Средиземноморската раса, в съотношение 2:1. Разпространена е най-вече в Югоизточна Европа, както и частично в Централна, Западна и Южна Европа.
 
alt
alt
alt
 

Най-нови

Най-четени