Алгол- „Демоничната” звезда

Автор: Росен Илиев

Aлгол, втората най-ярката звезда в северната част на съзвездие Персей, е прекрасен пример за засенчваща променлива звезда.Подобно на много звезди, това е двоична система: гореща синьо-бяла звезда (Алгол А) и по-хладна жълто-оранжева звезда (Алгол Б)

 
Aлгол, втората най-ярка звезда в северната част на съзвездие Персей, е прекрасен пример за засенчваща променлива звезда. Открит е през 1667 г. от британското момче Джон Гудрик. Древните се страхували от Aлгол ... името му идва от арабското "ал Гул", което означава "демон" ... това е прекрасен пример за две звезди, които се въртят една около друга в ритмичен гравитационен танц. Те могат да бъдат видени от земята дори с просто око.
Алгол се намира на около 90 светлинни години от Земята. Подобно на много звезди, това е двоична система: гореща синьо-бяла звезда (Алгол А) и по-хладна жълто-оранжева звезда (Алгол Б), които се въртят една около друга. Синьо-бялата звезда  е от спектрален клас В8, с диаметър 3 пъти слънчевия и температура на повърхността 12 500 К, докато жълтата звезда е от спектрален клас К2 и диаметър 3.5 пъти слънчевия диаметър.  Звездите са разположени една спрямо друга само на  1/20 от разстоянието между Земята и Слънцето, така че те се въртят много бързо една около друга ... веднъж на всеки 2,867 дни.
Aлгол, втората най-ярката звезда в северната част на съзвездие Персей, е прекрасен пример за засенчваща променлива звезда.Подобно на много звезди, това е двоична система: гореща синьо-бяла звезда (Алгол А) и по-хладна жълто-оранжева звезда (Алгол Б)
Ориентацията на орбитите им е такава, че голям процент от всяка звезда е засенчван по време на първичните и вторичните затъмнения. Синьо-бялата звезда (поради това, че е по-гореща) излъчва повече светлина в сравнение с жълто-червената звезда, така че първичните затъмнения се появяват, когато синьо-бялата B8 звезда бива закрита от жълто-червената K2 звезда.
Модел на затъмненията в двоичната система Алгол
Модел на затъмненията в двоичната система Алгол