HD 10180- звездата с деветте планети


Автор: Росен Илиев

 

 
HD 10180 е звезда в южното съзвездие Хидра, отдалечена на разстояние 128 светлинни години от Земята. По отношение на яркостта си тя е много подобна на нашето Слънце (спектрален клас G1V). Масата на HD 10180 е с 6% по-голяма от тази на Слънцето, докато радиусът със 120%. Възрастта й възлиза на 7.3 млр. г., което я прави стабилна звезда без значителна магнитна активност.
С общо девет планети, в момента HD 10180  е без аналог в космоса. Досега в системата HD 10180 бяха известни седем планети. Двата новооткрити спътника имат два пъти и пет пъти масата на Земята, твърдят учени от сп. "Астрономия и астрофизика".
"Тълкуването на тези нови сигнали като друга планета, по мое мнение е най-правдоподобното обяснение", пише Мико Туоми от Университета в Турку, Финландия. Планетите нямат строго определена орбита около звездата, но се движат около общия си център на тежестта. Това води до периодичните движения на звездата, които бяха зесечени с помощта на метода на Доплер.
Планетите
HD 10180 b е земеподобна планета, с маса 1.4 пъти земната и орбитален период от 1.1 дни. HD 10180 с е газов гигант, много подобен на Уран и се класифицира като Горещ Нептун. HD 10180 i през 2012 г. бе класифицирана от Мико Туоми като „супер земя”. HD 10180 f и е представляват газови гиганти от тип Горещ Нептун. HD 10180 g е планета с маса по-голяма от тази на Нептун (около 24 пъти масата на Земята). Характерното за нея е, че обикаля около звездата на разстояние, което е подходящо за поддържане на живот. HD 10180 h е най-голямата и най-вътрешната от познатите планети в тази система. Представлява газов гигант, подобен на Сатурн, с маса минимум 65 пъти земната.

Системата HD 10180

Планета

Маса

Разстояние от звездата (AU)

Орбитален период (в дни)

Ексцентритет

Радиус

HD10180 b

>1.3 ± 0.8 Ме

0.02222 ± 0.00011

1.17766 ± 0.00022

0.0005 ± 0.0049

HD10180 c

>13.0 ± 2.0 Ме

0.0641 ± 0.0010

5.75973 ± 0.00083

0.07 ± 0.08

HD10180 i

>1.9 ± 1.8 Ме

0.0904 ± 0.047

9.655 ± 0.072

0.05 ± 0.23

HD10180 d

>11.9 ± 2.15 Ме

0.1284 ± 0.0061

16.354 ± 0.0013

0.011 ± 0.013

HD10180 e

>25.0 ± 3.9 Ме

0.270 ± 0.0013

49.75 ± 0.007

0.001 ± 0.010

HD10180 j

>5.1 ± 3.2 Ме

0.330 ± 0.016

67.55 ± 1.28

0.07 ± 0.12

HD10180 f

>23.9 ± 1.4 Ме

0.4929 ± 0.0078

122.88 ± 0.65

0.13 ± 0.015

HD10180 g

>21.4 ± 3.4 Ме

1.415 ± 0.091

596 ± 37

0.03 ± 0.40

HD10180 h

>65.8 ± 12.9 Ме

3.49 ± 0.60

2300 ± 550

0.18 ± 0.016