Хаумея

Автор: Росен Илиев

Хаумея е планета-джудже разположена зад орбитата на Нептун. Коефициентът на удължение на Хаумея я прави уникална измежду всички познати планети-джуджета
Хаумея е планета-джудже разположена зад орбитата на Нептун. Коефициентът на удължение на Хаумея я прави уникална измежду всички познати планети-джуджета. Това удължение, включващо бързата ротация, високата плътност и високото албедо, са в резултат на гигантска колизия. Хаумея има повърхност изградена от кристалинен лед, сходна с тази на спътника на Плутон, Харон. Повърхността й е бомбандирана в продължение на милиони години.
Хаумея е планета-джудже разположена зад орбитата на Нептун. Коефициентът на удължение на Хаумея я прави уникална измежду всички познати планети-джуджета

Физични параметри

Хаумея има радиус 718 км, маса 4.006х1021 кг (0.00066 пъти земната) и плътност 2.6-3.3 г/куб. см.

Орбита

Хаумея има орбита на класически обект от „пояса на Куйпер”. Тя обикаля около Слънцето на средно разстояние от 43.132 АЕ (астрономични единици, като 1 АЕ=149,597,870.691 км ) (афелий=51.544 АЕ и перихелий=34.721 АЕ) за период от 283 земни години с орбитална скрост 4.484 км/с. Хаумея има орбитален резонанс с Нептун в съотношение 12:7. Ексцентритетът й е 0.19501, а инклинацията 28.22˚ (екстремно елипсовидна орбита). Хаумея се върти около оста си за 3.9 земни часа.

Вътрешен строеж

Хаумея е изградена от малко скалисто ядро и дебела ледена мантия. Издутините покриващи повърхността й са изградени от скали покриващи относително тънък слой лед.

Температура

Средната температура на повърхността на Хаумея е -223˚С.

Луните

Хаумея има 2 малки луни- Хияка и Намака. Хияка с диаметър 310 км е по-голямата и по-ярката от двете, като обикаля около планетата-джудже в почти кръгова орбита за период от 49 земни дни. Повърхността й е изградена от кристалинен лед.
Намака, по-малкия и вътрешен сателит на Хаумея има 1/10 от масата на Хияка. Обикаля около Хаумея по силно елиптична орбита (с инклинация 13˚) за период от 18 земни дни.

Откритие

Хаумея е открита на 28.12.2004 г. от научен екип от обсерваторията „Палмър” в САЩ, с ръководител Майкъл Браун.

Изследване

Хаумея се наблюдава и изследва от телескопите на земната повърхност и от тези в орбита около Земята.

Име и символика

Хаумея носи името на хавайската богиня на плодовитостта. Позната е още и като 2003 EL 61.