Облакът на Оорт

Автор: Росен Илиев

 
Облакът на Оорт е огромен сферичен облак от комети и прах, който се простира на  разстояние 3 светлинни години от Слънцето във всички посоки. Фактът, че облакът е по-скоро сферичен, отколкото с формата на диск, го отличава от другите колекции от отломки в Слънчевата система, такива като астероидите и поясът на Куйпер. Сферата е толкова голяма, че ръбът й е по-близо до най-близката ни звезда, отколкото самото Слънце. Ръбовете на облакът на Оорт обикновено представляват границите на слънчевото гравитационно влияние - кометите, които се отклоняват твърде много от ръба, се загубват в пространството и да стават междузвездни скитници.
Смята се, че почти всяка звезда има свой собствен облак на Оорт,  с по-малък или по-голям размер. Със сигурност облаците на Оорт се припокриват, а облакът на Оорт на нашето Слънце вероятно се припокрива с облакът на Алфа Кентавър. Когато облаците се застъпват до такава степен, че ръбът на чужд облак обгръща друга звезда, в централните региони на Слънчевата система ще има поява на комети над средната честота.
Облакът на Оорт най-напред е теоритизиран през 1950 г., когато Ян Оорт наблюдава, че там няма комети с орбити, което е индикатор, че те идват извън Слънчевата система, и съществува силна тенденция за кометните орбити, да бъдат на разстояние над 50,000 AU (50000 пъти разстоянието между Земята и Слънцето), и че тези комети пристигат и заминават на случаен принцип във всички посоки. Това е довело до хипотезата за облакът на Оорт, облак, който не може да бъде директно наблюдаван с телескоп, защото кометите, които го изграждат са твърде малки и отдалечени. Смята се, има около 1 трилион кометите в облака на Оорт, с комбинирана маса 100 пъти тази на Земята. Според едни теории обектите от облакът на Оорт всъщност се формирали сравнително близо до Слънцето, по-близо от орбитата на Нептун, но били изхвърлени в огромни параболични орбити, когато попаднали в гравитационната „хватка” на огромните планети, като Юпитер.