Слънчевата система

        Слънчевата система се състои от Слънцето, 8-те планети , 5 планети - джуджета и 174 известни луни, астероиди , комети , прах и газ. Планетите , астероидите и кометите пътуват около Слънцето, в центъра на нашата Слънчева система. 

     Повечето от телата в Слънчевата система пътуват около Слънцето по протежение на почти кръгови маршрути или орбити и всички планети пътуват около Слънцето в обратна на часовниковата стрелка посока( когато се гледа отгоре)
     Образуването на Слънчевата система започва преди милиарди години, когато газове и прах започват да се движат заедно, за да образуват планетите и другите тела в Слънчевата система.
 
 
слънчева система
 
 
Физични характеристики на планетите от Слънчевата система (включително планетата-джудже Плутон)
 

Физична характеристика

 

             

 

Meркурий

Венера

Земя

Maрс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

Плутон

Разстояние от Слънцето (AЕ)

0.3871

0.7233

1

1.524

5.203

9.539

19.19

30.06

39.48

Сидерален период (в години)

0.24

0.62

1

1.88

11.86

29.46

84.01

164.79

248.54

Орбитална скорост (км/сек)

47.89

35.04

29.79

24.14

13.06

9.64

6.81

5.43

4.74

Oрбитален Eксцентритет

0.206

0.007

0.017

0.093

0.048

0.056

0.046

0.010

0.248

Инклинация на еклиптиката        (в градуси)

7.00

3.40

0

1.85

1.30

2.49

0.77

1.77

17.15

Екваториален радиус (в км)

2439

6052

6378

3397

71490

60268

25559

25269

1160

Полюсен радиус (в км)

същият

същият

6357

3380

66854

54360

24973

24340

същият

Маса на планетата (Земя=1)

0.06

0.82

1

0.11

317.89

95.18

14.53

17.14

0.002

Плътност (гр./см³)

5.43

5.25

5.52

3.95

1.33

0.69

1.29

1.64

2.03

Период на ротация (в часове)

1408

5832

23.93

24.62

9.92

10.66

17.24

16.11

153.3

Наклон на орбитата (в градуси)

2

177.3

23.45

25.19

3.12

26.73

97.86

29.6

122.46

Брой спътници

0

0

1

2

>28

30

24

8

1

 

слънчева система