Оранжеви, жълти и бели звезди

 
  Това са звезди подобни на нашето Слънце. С 3/4 масата на Слънцето, те светят в оранжево, а с 3 пъти масата на Слънцето в бяло.   Температурата на повърхността им варира от 4000 до 10 000 К. Нашето Слънце има температура на повърхността си 5 770 К и поради това е жълто на цвят. Продължителността на живота при такива звезди е в интервала от един до няколко милиарда години, а по-големите и по-малко. Нашето Слънце ще живее 10 млр. г., като 4.6 млр. от тях вече са зад гърба му. В края на живота си тези звезди се разширяват до Червени гиганти и накрая се превръщат в бели джуджета.
  Планетите обикалящи на правилното разстояние около тези звезди, са благоприятни за поддържането на живот. Междувременно те са много добри за откриване на големи газови планети (подобни на Юпитер и Нептун), но ще измине много време докато открием живот на тях.
  Оранжеви, жълти и бели са звездите от спектрални класове K, G, F и А.