Живот на звездите

 

 
  Звездите са- подобно на нашето Слънце- огромни кълба от газ. Някои звезди са по-големи, но повечето са подобни на Слънцето, като имат маса 332 830 пъти по-голяма от земната.
  В началото на своя живот звездите съдържат 2/3 водород и 1/3 хелии. По-тежките елементи са по-малко от процент. По време на раждането на звездата облакът от газ колапсира под действието на налягането в центъра, а температурата е достатъчно висока за да започне ядрения синтез. Звездата се е родила. Вече в ядрото на звездата при температура от няколко милиона градуса водородът се преобразува в хелии. По-масивните звезди се нуждаят от повече гориво от колкото притежават, като синтезът при тях е много по-бърз в сравнение с по-малките звезди. Те са и по-ярки от тях. Ако малка звезда изчерпи водорода в ядрото си, тя не може да продължи термоядрения си синтез.   Когато това се случи започва бавно да изстива. По-масивните звезди продължават със синтеза на водорода във външните си слоеве. Поради това те се нагорещяват и разпростират в космоса. Звездата увеличава значително яркостта си. В най-общи линии се образува Червен гигант.    Това се случва с всички звезди имащи 3 пъти по-голяма маса от слънчевата.
  Ядрото им се превръща в Бяло джудже, с размерите на Земята (но може да е и много по-масивно). Звезди с 3 до 8 слънчеви маси имат подобна съдба, но за разлика от другите създават елементи като въглерод, кислород, азот и неон, първоначално в ядрото си, а по-късно и във външните си слоеве. Звезди с маса 8-10 пъти по-голяма от слънчевата синтезират и по-тежки елементи, като желязото например.    Звездата става по-голяма и по-голяма и силно нестабилна. Започват мощни изригвания. Когато звездата започне да синтезира желязо в ядрото си, тя достига краят на своя живот и не може повече да произвежда енергия. Когато ядро с маса от 1.44 пъти слънчевата („граница на Чандрасекар”) се охлажда и поради това вече не може да задържи гравитацията си. То колапсира до ядро с размери няколко километра и се превръща в голяма неутронна звезда или черна дупка.