Съзвездие Херкулес

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Херкулес (Hercules)

Това съзвездие е петото по големина в небето. В гръцката митология, Херкулес е герой, който преминава през 12 трудни изпитания. Галактическият куп в Херкулес е твърде слаб, поради това не може да се види със среден по големина телескоп, но кълбовидния звезден куп M13 е един от най-красивите в нощното небе.
Съзвездие Херкулес съдържа следните звезди:
α (Aлфa Херкулес, Рас Алгети) - червен свръхгигант (М5), на разстояние 400 светлинни години. Една от най-големите звезди в множествената система.
β (Бета Херкулес, Koрнефорос) – жълт гигант (Г-8), на разстояние 148 светлинни години.
γ (Гама Херкулес) - бял гигант (А9),  на разстояние 195 светлинни години.
δ (Делтa Херкулес, Сарин) - синьо-бял субгигант (A3), на разстояние 78 светлинни години.
ζ (Зетa Херкулес) - двойна система (GO + KO), на разстояние 33 светлинни години.
κ (Капа Херкулес, Maaс) – двоична система (Г-8), на разстояние 388 светлинни години.
Херкулес има следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики)
M13 - най-яркият кълбовиден звезден куп в северното небе, на разстояние 25,000 светлинни години.
M92 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 29 000 светлинни години.
NGC 6210 - планетарна мъглявина, на разстояние 4000 светлинни години.