Съзвездие Голяма Мечка

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Голяма Мечка (Ursa Major)

Това съзвездие е трето по големина и едно от най-известните в небето. Формата му напомняла на нашите предци на мечка, поради това я нарекли Голямата мечка. Седемте най-ярките звезди образуват астеризъм наречен Голямата мечка или Плуг.
Различните народи имат различни имена за съзвездието Голяма мечка. Например елен със сърнета, колесница, шейна, или модерното и простонародно "голямата кофа".
Повечето от ярките звезди на съзвездието са в отворен клъстер, известен като Голямата мечка и се движат в група. Тази група е в близост до Земята, на разстояние от 70 светлинни години. 
Голямата мечка съдържа следните звезди:
α (Aлфa Голяма мечка, Дубхе) - жълт гигант (KO), на разстояние 672 светлинни години. С голям телескоп може да се види втория компонент на двоичната система.
β (Бета Голяма мечка, Meрак) - синьо-бяла звезда (A1), на разстояние 79 светлинни години.
γ (Гама Голяма мечка, Фекдa) - бяла главна звезда (AO), на разстояние 84 светлинни години.
δ (Делтa Голяма мечка, Meгрец) - бяла главна звезда (A3), на разстояние 81 светлинни години.
ε (Епсилон Голяма мечка, Aлиот) - бяло-синя звезда (AO), на разстояние 81 светлинни години.
ζ (Зета Голяма мечка, Mизар) + 80 (Aлкор) - двойна система от звезди (A2 + A5) на линията на хоризонта. Те са на разстояние съответно 87 и 81 светлинни години.
η (Тета Голяма мечка, Aлкаид) - синьо-бяла звезда (B3), на разстояние 101 светлинни години.
Лаланде 21185 – е една от най-близките до Слънцето звезди (8.29 светлинни години).
Голямата мечка съдържа следните звездни системи (мъглявини и галактики)
M81 - спирална галактика на разстояние 10 милиона светлинни години.
M82 - особена галактика на разстояние 10 милиона светлинни години.
Мъглявина „Оул”(M97) – мъглявина на разстояние 1300 светлинни години. Не се вижда с невъоръжено око, бинокъл или телескоп. Има форма на средно голям син диск.
Галактика „Колело” (M101) - спирална галактика на разстояние 23 милиона светлинни години.
M109 - цилиндрична спираловидна галактика на разстояние 55 милиона светлинни години.