Съзвездие Водолей

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Водолей (Aquarius)

 
Според вярванията на някои от най-древните цивилизации съзвездието Водолей е център на "небесния океан." В гръцката митология Водолей е виночерпецът на боговете.
При шумерите съзвездието обозначавало спасението от потопа.
Водолей се намира в съседство с други "водни" съзвездия: Риби, Eридан (Eридан - митична река) и Делфин.
Водолей е зодиакално съзвездие, което пресича еклиптиката - линията, по която Слънцето се движи в небето.
В съзвездието има два сферични купа, които могат да се наблюдават и от астрономи-любители: M2 и М72. Най-забележителният обект в съзвездието Водолей е мъглявината Хеликс.
 
Съзвездието Водолей съдържа следните звезди:
α (Aлфа Водолей, Садалмелик) - жълт свръхгигант (G2), на разстояние 760 светлинни години.
β (Бета Водолей, Садалсууд) - жълт свръхгигант (G0), на разстояние 610 светлинни години.
γ (Гама Водолей, Садахбия) - синьо-бяла главна звезда (В9), на разстояние 158 светлинни години.
δ (Делта Водолей, СКАТ) - синьо-бяла главна звезда (A2), на разстояние 160 светлинни години.
ε (Епсилон Водолей, Албано) – бяло-синя звезда (A1), на разстояние102 светлинни години.
ξ (Кси Водолей) - бинарна система от две бели звезди (F2 + F2), с орбиталния период от 760 дни, на разстояние 103 светлинни години.
Съзвездие Водолей включва следните звездни системи (мъглявини и клъстери):
M2 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 35 000 светлинни години. Видим с в бинокъл.
M72 - планетарен клъстер, на разстояние 58 000 светлинни години. За наблюдението му е необходим малък телескоп.
Мъглявината „Сатурн” (NGC 7009) - мъглявина, на разстояние 2 400 светлинни години. 
Мъглявината „Хеликс” (NGC 7293) - мъглявина, на разстояние 450 светлинни години. Най-близката до Земята планетарна мъглявина, с размер около половината от лунния диск.