Състав на Вселената

Автор: Росен Илиев

         състав на вселената преди 13,7 милиарда години

 

          Състав на вселената в наши дни

 

Състав на вселената

Една от най-големите загадки във физиката днес е опитът да разберем всички неща във Вселената, които не можем да видим. В действителност, резултатите от проучването на WMAP показват, че по-голямата част от Вселената е нещо, което не можем да видим: тъмна материя и тъмна енергия.
Тази графика от 2008 г. (отгоре) показва резултатите от изследването на WMAP в кръгови диаграми, "днес" и "преди 13,7 милиарда години" (когато Вселената е била на възраст от само 380 000 години). Това ярко показва невероятната еволюция на материята във Вселената ни с течение на времето. Ето описание на данните от изследването на WMAP:
„ Данните от WMAP показват, че съдържанието й включва 4,6% атоми, градивните елементи на звездите и планетите. Тъмната материя изгражда 23% от Вселената. Тази материя, различна от атомите, не излъчва или поглъща светлината. Наличието й е установено косвено единствено по тежестта й. 72% от Вселената се състои от "тъмна енергия", която действа като един вид антигравитация. Тази енергия, различна от тъмната материя, е отговорна за ускорението на разширяването на Вселената днес. Данните от WMAP са с точност до две цифри, така че общата стойност на тези числа не е 100%. Това се отразява на сегашните ограничения на способността на WMAP да определи тъмната материя и тъмната енергия.”
Разбира се, за преди 13,7 милиарда години "данните се базират на някои сериозни теоретични екстраполации назад във времето, така че това е най-добрата оценка въз основа на съвременните теории. Възможно е някои от тези теории да се променят в идните години и разпределението на материята в ранната Вселена да е много по-различно от това, което днес смятаме.
Разбира се, за тази материя, някой ден може и да осъзнаем, че грешим и за тъмната материя и тъмната енергия, и дори нашето разбиране за сегашната Вселена може да се окаже грешно. Винаги съществува възможност в областта на науката, като това е част от причините, поради която е толкова интересна. За сега поне, това е теорията, за която повечето космолози смятат, че има своите най-големи предимства.