Кафяво джудже

   Кафявото джудже може да се разглежда като междинна фаза между звезда и планета. Твърде е малко за да започне синтез на водород, но все още някои термоядрени процеси протичат в ядрото му, особено синтеза на деутерий, хелий и литий. Под 13 пъти масата на Юпитер един космически обект се брои за планета, а над 80 пъти масата на Юпитер за звезда (червено джудже). Между тях са кафявите джуджета, чиито нагрятост може да се измери само с най-добрите инструменти.
  Кафявите джуджета получават енергията си чрез гравитацията на колапсиращия облак. Когато колапсът приключи, те се охлаждат и потъмняват, защото процесите на синтез предоставят много по-малко енергия. След не повече от стотина милиона години, те дори изразходват горивото си, нужно им за ядрения синтез.
 Към кафявите джуджета спадат звездите от спектрални класове T, L, M.