Квазари

Автор: Росен Илиев

Квазари
 
Квазарите са били открити през 1960 г. като радиоизточници с много малки ъглови размери (по-малко от 10''). Те са отдалечени от нас на милиарди светлинни години. Така, квазарите - останки от ранната Вселена, светят по-ярко от например всички звезди в нашата галактика Млечен път. Това са най-ярките обекти във Вселената, изпращащи в космоса не само радиовълни, но и инфрачервени лъчи, видима светлина, ултравиолетови и рентгенови лъчи, и в някои случаи гама-лъчи.
Според съвременните теории, най-мощното излъчване на квазарите се дължи на появата на процесите на усвояване от свръхмасивни черни дупки (с милиарди пъти масата на нашето Слънце) на газове и звезди. Въпреки това, през последното десетилетие, стана ясно, че квазарите  са част от огромни галактики. Квазарът почти напълно засенчва приютяващите го галактики, като не позволява да се изследва тяхната вътрешна структура.
 
Известни квазари:
Квазар 3C2
Квазар 3C9
Квазар PHL957
Квазар 3C47
Квазар 3C48
Квазар PHL1377
Квазар 3C138
Квазар 3C147
Квазар 3C191
Квазар 4C05,34
Квазар 3C215
Квазар PKS0957
Квазар 3C245
Квазар 3C249,1
Квазар PKS1217
Квазар 3C270,1
Квазар 3C273
Квазар 3C275,1
Квазар 3C277,1
Квазар 3C279
Квазар 3C323,1
Квазар 3C334
Квазар 3C345
Квазар 3C351
Квазар 3C446
Квазар 3C454,3