Планемо

Автор: Росен Илиев

 
Планемо се дефинира като обект, заоблен от собствената си гравитация, и който не може да постигне ядрен синтез през целия си живот.  Планемо  означава "обект с планетарна маса ".
Затова планети и дори големи луни са планемо. Но също така и предмети, по-малки от кафяви джуджета, в орбита без звезда, и които  не са имали собствено име преди, сега се наричат планемо. Те могат да бъдат открити само когато са много млади и все още не са се свили. Тогава те светят силно, поради набора от гравитационна енергия. Студените и самотни планемо са изключително трудно за откриване.
Единични планемо могат да имат планети, но поради липса на светлина живота в тях вероятно не би могъл да се развие.