Съзвездие Орел

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Орел (Aquila)
 
Съзвездие Орел е известно на древните наблюдатели от около 3000 години. В гръцката митология се разказва, че Зевс е орел, който отвлеча Ганимед (Водолей) и се премества в планината Олимп, където Ганимед станал виночерпец на боговете.
Това съзвездие е изградено от малки обекти, които могат да се видят с невъоръжено око. Няколко отворени клъстера и планетарни мъглявини са твърде бледи, за да се видят с бинокъл.
Съзвездие Орел съдържа следните звезди:
Aлтаир (Aлфa) - бяла главна звезда (А7), на разстояние 17 светлинни години.
Aлшаин (Бетa) - жълт субгигант (08), на разстояние 450 светлинни години .
Taразед (Гамa), оранжев гигант (CG), на разстояние 460 светлинни години.
Делтa - жълто-оранжева звезда (F0), на разстояние  50 светлинни години.
Епсилон - оранжев субгигант (К1), на разстояние 155 светлинни години.
Денеб (Зетa) - синьо-бяла звезда (В9), на разстояние 83 светлинни години.
Ета - бял и жълт свръхгигант (F6), променливост с период от 7,2 дни, на разстояние 1 200 светлинни години.
Съзвездие Орел съдържа следните звездни системи (мъглявини и клъстери):
NGC 6772 - слаба мъглявина, на разстояние 4 100 светлинни години. Нуждаете се от голям телескоп за да я видите.
NGC 6781 - слаба мъглявина, на разстояние 2 500 светлинни години.
NGC 6790 - планетарна мъглявина, на разстояние 10 светлинни години.