Плазма

Автор: Росен Илиев

 
Плазмата, която представлява смес от свободни електрони и йони или атомни ядра, понякога се нарича четвъртото състояние на материята. Плазма се среща при термоядрените реакции (например в Слънцето), при флуоресцентните лампи, в някои звезди. Когато температурата на един газ се повиши достатъчно, сблъсъците между атомите стават толкова силни, че електроните се откъсват от ядрата. Газ, съдържащ свободни,отрицателно натоварени електрони и тежки, положително заредени ядра, се нарича плазма. Материята е изградена от атоми. Животните и растенията представляват органична материя, а минералите и водата- неорганична материя. Дали материята е твърда, течна или газообразна, зависи от химичните връзки между молекулите. Твърдите тела имат ригидна структура на на атомите в молекулите си, при течностите молекулите са близко една до друга, но не са плътно опаковани, при газовете молекулите са на голямо разстояние една от друга и се движат свободно-понякога се сблъскват, но обикновено не си взаимодействат. Тези три състояния- твърдо, течно и газообразно са основната съставка на материята.