Антиматерия

Автор: Росен Илиев

 
За по-голямата част от частиците, съществува античастица, която има същата маса и спин, но e с обратен електрически заряд.
Тези античастици са склонни да се срещат рядко в природата. Когато една частица и античастицата и влязат в контакт, при подходящи условия, те се анихилират (унищожават) помежду си, обикновено при освобождаването на фотоните.
Античастицата на протона е антипротон, докато античастицата на електрона неутрино е електрона антинеутрино. Изключение от това правило е електрон, чиято античастица е позитрона. 
 

Откриване на антиматерията

Антиматерия е била открита първоначално от физикът Пол Дирак, когато той развива квантовата теория на електрона. При конструирането на уравнение, което представлява електроните в квантовата физика, той осъзнал, че уравнението може да се ползва и за друг вид частици, които имат точно същите свойства, но с противоположен заряд.
Няколко години по-късно, тази частица е открита и по-късно наименована позитрон.