Спътник на Уран - Ариел

Автор: Росен Илиев

 
Ариел е четвъртата по-размери и най-ярката от 27-те луни на Уран, с почти перпендикулярна орбита около планетата. Ариел има екстремни сезонни цикли. По повърхността й има следи от геологична активност. Многобройните кратери на спътника имат леко синкав цвят.
 
Физични параметри
Радиусът на Ариел е 579 км (0.09 пъти земния), масата 1.353×1021 кг (2.26×10−4 пъти земната), а обема 812,600,000 км3    Средната плътност на спътника е 1.66 г/cм3
 
Орбита
Ариел е втората най-близка до Уран луна, като орбитира около него на средно  разстояние около 190 000 км за период от 2.5 дни. Ексцентритетът й е 0.0012, а инклинацията 0.260°.
 
Вътрешен строеж
Ариел е изградена от скалисто ядро, обградено от ледена мантия. Радиусът (372 км)на ядрото е около 64% от радиуса на луната, а маса му около 56% от масата на спътника.
 
Атмосфера
Атмосферата на Ариел е изградена предимно от въглероден диоксид. Атмосферното налягане възлиза на 3 kbar.
 
Температура
Средната температура на повърхността на Ариел е -213˚С.
 
Откритие
Ариел е открита от Уилям Ласел на 24.10.1851 г.
 
Изследване
Ариел е фотографирана и изследвана от космическия кораб  „Вояджър 2” през 1986 г.
 
Име и символика
Носи името на литературна героиня от романите на Александър Поуп.