Бетелгейзе

 

Бетелгейзе (Aлфa Oрион) е червен свръхгигант, променлива звезда, чиято светимост варира от 0.2 до 1.2 величина. Яркостта на звездата е 14 000 пъти слънчевата.
Определянето на разстояние до звездата се явява голям проблем. Според един от методите за измерване тя се намира на 495 светлинни години от нас, а според от друг на 640 светлинни години. 
Бетелгейзе има обем на най-малко 160 милиона пъти слънчевия, въпреки че има само 14 пъти масата на Слънцето. Възрастта на Бетелгейзе е само около 10 милиона години.
По време на наблюденията от 1993-2009, диаметърът на звездата е намалял с 15%, от 5,5 AЕ (астрономични единици) до около 4,7 АЕ. 
Някои астрофизици смятат, че текущата променлива звезда показва, че вече е във фаза на въглеродно изгаряне, и затова ще експлодира в свръхнова в рамките на 1 до 2000 години. Други учени пък са скептично настроени към такива мнения.