Сини свръхгиганти

Автор: Росен Илиев

 Сините свръхгиганти са изключително масивни звезди (клас I) от спектрален тип О.
Те са изключително горещи и ярки, с температури на повърхността между 20 000 - 50 000°С. Яркостта им варира от 10 000 до милион пъти тази на Слънцето.
 Най-известният пример за син свръхгигант е Ригел, най-ярката звезда в съзвездието Орион. Тя има маса около 20 пъти тази на Слънцето и отделя повече светлина, от тази на 60 хиляди слънца взети заедно.
 Въпреки тяхната рядкост и кратък живот, сините свърхгиганти са силно представени сред звездите, видими с невъоръжено око;.
 Сините свръхгиганти представляват по-бавно изгарящата фаза при смъртта на масивна звезда.
 Основните ядрени реакции, които са малко по-бавни, са причина за изключително голямата енергия, идваща от много по-малка площ (фотосферата), която силно нагрява повърхността на звездата.