Съзвездие Цефей

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Цефей (Cepheus)
 
Цефей - герой от гръцката митология, цар на древна Етиопия. Името на жена му е Касиопея, а на дъщеря му - Андромеда.
Съзвездието е малко, но забележително с това, че съдържа интересната звезда Делта Цефей. Яркостта й варира с период от 5.366341 дни. Делта Цефей служи като прототип за цял клас променливи звезди, които се наричат "Цефеиди".
Съзвездието Цефей съдържа следните звезди:
α (Алфа Цефей, Aлдерамин) - бял субгигант (А7),  на разстояние 49 светлинни години.
β (Бета Цефей, Aлфирк) – синя звезда, заедно с бяла и синя звезда (B2 + A3), на разстояние 590 светлинни години.
Алрай (?) – оранжев субгигант (К1), на разстояние 45 светлинни години.
δ (Делта Цефей) - жълт свръхгигант (F5), на разстояние 982 светлинни години.
Гранатова звезда (?) - Червен свръхгигант (M2), най-големия от известните ни, на разстояние 2 800 светлинни години.
ρ (Рo Цефей) - бяло-синя звезда в двойка с жълта звезда (A3 + F7), на разстояние 102 светлинни години.
Съзвездието Цефей съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
NGC 6946 - спирална галактика, на разстояние 15 милиона светлинни години.
NGC 7380 - ярък отворен клъстер, на разстояние 7 000 светлинни години.
IC 1396 – мъглявина- клъстер, на разстояние 2 400 светлинни години.