Съзвездие Чаша

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Чаша (Crater)

Чашата напомня митичната история, която се случила на гарвана, който Аполон изпратил за вода. Поради това, че гарванът не изпълнил заповедта на бога той и чашата били изпратени в небето. 
В съзвездие Чаша няма ярки звезди, клъстери или мъглявини, но има няколко галактики, които могат да се видят с помощта на голям любителски телескоп.