Съзвездие Гълъб

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Гълъб (Columba)
Съзвездие Гълъб е предложено през 1592 г. от холандския астроном и теолог Планциосум Петрус. Чрез него се изобразява библейския гълъб, който Ной изпратил от ковчега си да намери сушата по време на Потопа.
Гълъб - малко съзвездие, състоящо се от слаби звезди. В съзвездието има много слаби галактики.