Съзвездие Гарван

Автор: Росен Илеив

Съзвездие Гарван (Corvus)
В съзвездието Гарван няма ярки клъстери и мъглявини, които да представляват интерес за любителската астрономия. Наличните галактики са твърде слаби за любителските телескопи.
 
Съзвездия Гарван съдържа следните звезди:
α (Aлфa Гарван, Aлхибa) - бяла главна звезда, (F0), на разстояние 48 светлинни години.
β (Бета Гарван) – жълт гигант (05), на разстояние 140 светлинни години.
γ (Гамa Гарван, Джени) - бяло-син гигант (B8), на разстояние 165 светлинни години.
δ (Делта Гарван, Aлгораб) - двойна система с бяла и синя звезда (В9), на разстояние 88 светлинни години.
Съзвездие Гарван съдържа следните звездни системи (мъглявини и галактики):
Антена - спирална галактика, на разстояние 45 милиона светлинни години.
NGC 4361 - планетарна мъглявина, на разстояние 2 500 светлинни години.