Спътник на Сатурн - Енцелад

Автор: Росен Илиев

 
Енцелад е шестата по размери луна на Сатурн. Под ледената си покривка той притежава течен воден океан. Криовулканите в южния му полюс изхвърлят към космоса огромни стуи ледени частици. Част от тази вода се връща обратно към луната като „сняг”, друга част се присъединява към пръстените на Сатурн, а трета част достига и самата планета. Поради факта, че има вода в близост до повърхността Енцелад е добър кандидат за поддържане на извънземен живот.
Осеяната с кратери повърхност на луната представлява тектонично деформиран терен, с региони по-млади от 100 млн. г. Високата вътрешна температура на някои от кратерите в южното полукълбо показва, че Енцелад и днес е геологично активен. Той е едно от трите вътрешни тела в Слънчевата система (наред с луната на Юпитер „Йо” и луната на Нептун „Тритон”), при което се наблюдават активни изригвания. Повечето кратери са с ширина 10-20 км На Енцелад се наблюдават и „рифтови зони” дълги над 200 км, широки 5-10 км и дълбоки 1 км. Спътникът притежава и променливо магнитно поле.
 
Физични параметри
С диаметър от само 500 км Енцелад има 1/10 от диаметъра на Титан. Енцелад има радиус 252 км (0.0395 пъти земния), маса 1.08022х1020 кг (1.8х10-5 пъти земната) и плътност 1.609 г/куб. см. Формата на спътника е елипсовидна.
 
Орбита
Енцелад обикаля около Сатурн на разстояние 237 948 км за период от 1.37 земни дни. Подобно на повечето от по-големите спътници на Сатурн, той се върти около оста си синхронно с орбиталния си период. Енцелад има ексцентритет 0.0047 и инклинация 0.019˚.
 
Вътрешен строеж
Енцелад е изграден от вътрешно силикатно ядро и външна ледена мантия. Под ледената повърхност се намира и течен воден океан, като ледения слой над него е много по-тънък от този на Европа.
 
Атмосфера
Атмосферата на Енцелад е концентрирана предимно в района на Южния полюс, като извън него е силно разредена. Атмосферата има следния състав: 
- 91% водни пари
- 4% азот
- 3.2% въглероден диоксид
- 1.7% метан
 
Температура
Средната температура на повърхността на Енцелад е -198˚С, като варира в границите от -240˚С до -168˚С. Температурата на водния океан е -3˚С.
 
Откритие
Енцелад е открит он английския астроном Уилям Хершел на 28.09.1789 г.
 
Изследване
Енцелад е изследван от корабите на НАСА  „Вояджър 1 и 2” през 1980-81 г. и „Касини” в периода 2004-2010 г.
 
Име и символика
Носи името на гигантът от древногръцката митология Енцелад. Името е предложено от английския астроном Джон Хершел (син на Уилям Хершел) през 1847 г. Енцелад е познат още и като Сатурн ІІ.