Галактики

 

Звездите се обединяват в галактики. Те могат да бъдат подобни на нашата галактика Млечен път, или съвсем различни. Галактиките съдържат между няколко милиона и няколко хиляди милиарда звезди, които могат да бъдат големи хиляди светлинни години и разделечени милиони светлинни години едни от други. Освен звезди те съдържат и мъглявини от газ и прах.
Видове галактики
Най-малки са неправилните галактики (например Големия Магеланов облак), които нямат определена форма. Много от тях са активни звездообразуващи галактики. Спиралните галактики (например мъглявината Андромеда) присъстват в стандартните модели на Вселената. Най-големи са елиптичните галактики (например Дева A), за които се предполага, че са еволюирали чрез поглъщане на други галактики. Те вече почти не съдържат междузвездна материя.
Много галактики са заобиколени от множество сферични купове. Между другото, видимата материя е само една малка част от масата и размера на една галактика. Много по-голям дял се пада на тъмната материя и тъмната енергия, за които се знае прекалено малко.
В центровете на големите галактики често има свръхмасивни черни дупки. Когато към тях потича много материя,  те започват да излъчват ярка радиация („радиация на Хокинг”). Тези обекти се наричат квазари. Квазарите са много далеч и изглеждат като точки. 
Галактиките се събират в клъстери и образуват най-големите структури във Вселената.