Съзвездие Гущер

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Гущер (Lacerta)

Съзвездие Гущер (Lacerta)
Това малко съзвездие е въведено през 1687 г. от полския астроном Ян Хевелиус.
Съзвездие Гущер съдържа следните звезди:
α (Aлфa Гущер) - синьо-бяла звезда.
β (Бета Гущер) - жълта звезда.
Съзвездие Гущер съдържа следната звездна система:
„BL Гущер” - елиптична галактика с активно ядро.