Съзвездие Хидра

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Хидра (Hydra)
Хидрa  е най-голямото съзвездие. Според едно предание, Хидра е мулти-чудовище, победено от Херкулес. Според друга, Хидрa е водна змия. 
Хидра съдържа следните звезди:
α (Aлфa Хидра, Aлфард) - оранжев гигант (CG), на разстояние 177 светлинни години.
β (Бета Хидрa) - синьо-бял великан (В9), на разстояние 365 светлинни години .
γ (Гамa Хидрa) – жълт гигант (Г-8), на разстояние 132 светлинни години.
δ (Делтa Хидрa) - синьо-бяла главна звезда (AO), на разстояние 180 светлинни години.
ε (Епсилон Хидрa) - сложна система от четири звезди, на разстояние 135 светлинни години.
27 - визуален чифт бели и жълти звезди (Г-8 + F5), 202 + 244 милиона + 5,0 светлинни години.
54 - двойна система (F0 + G1), която може да се види с малък телескоп, на разстояние 55 светлинни години.
Хидра съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики)
M48 - отворен клъстер от около 80 звезди, на разстояние 2 000 светлинни години.
M68 - сферичен звезден куп, на разстояние 31 светлинни години.
M83 - спирална галактика, на разстояние 15 милиона светлинни години.
„Дух на Юпитер” (NGC3242) - мъглявина, на разстояние 2 600 светлинни години. С малък телескоп изглежда като малък синьо-зелен диск.