Съзвездие Южен кръст

Автор: Росен Илиев


Съзвездие Южен кръст (Crux)

Това е най-малкото съзвездие в небето, но едно от най-известните и лесно разпознаваеми. Древните гърци го считали за част от съзвездието Кентавър, но в края на XVI век Кентавър е определен за отделно съзвездие.
Съзвездие Южен кръст съдържа следните звезди:
α (Aлфa Южен кръст, Aкрукс) - множествена система (В + В + B4), на разстояние 321 светлинни години.
β (Бета Южен кръст, Мимоза) – син гигант (IN), двойна звезда, на разстояние 352 светлинни години.
γ (Гамa Южен кръст, Гакрукс) - червен гигант с два компонента (М3), на разстояни 88 светлинни години.
δ (Делтa Южен кръст) – синьо- бял свръхгигант (B2), на разстояние 364 светлинни години.
Съзвездие Южен кръст съдържа следните звездни системи (мъглявини и клъстери):
„Въглища” - тъмна мъглявина, на разстояние 550 светлинни години. Може би най-близката мъглявина от този тип.
NGC 4103 - отворен клъстер от около 50 звезди, на разстояние 3 900 светлинни години.
NGC 4349 - отворен клъстер от около 30 звезди, на разстояние 5 500 светлинни години. Отделни звезди могат да се видят през телескоп.
„Кутия за бижута” (NGC 4755) – отворен клъстер, на разстояние 7 800 светлинни години.