Съзвездие Жерав

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Жерав (Grus)

Съзвездие Жерав (Grus)
Това съзвездие е въведено през XVI век от холандските мореплаватели Питер Диркзуном Кайзер и Фредерик де Хоутманом и изобразява жерав.
Няма отворени клъстери и мъглявини. Трите слаби галактики по принцип могат да се наблюдават с достатъчно силен инструмент. Най-ярката звезда в съзвездие Жерав, Aлфa Жерав (Ал Наир) разполага с магнитуд от 1,7.
Съзвездие Жерав съдържа следните звезди:
α (Aлфa Жерав, Ал Наир).