Съзвездие Карина

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Карина (Carina)

Съзвездие Карина (Carina)
Съзвездие Карина първоначално е било част от по-голямото съзвездие Aргo, представляващо кораба на аргонавтите. Според гръцката легенда, Язон и другарите му отиват да търсят Златното руно. Прекрасното съзвездие Карина се намира в гъсто населен район от Млечния път, така че има много звездни полета и групи, които са ясно видими с бинокъл. В съзвездието се намира и променливата звезда Ета Карина. През 1843 г. звездата Ета Карина изведнъж увеличила блясъка си до -0.8 величина и се превърнала във втората най-ярка звезда в небето. В момента е с яркост от около 5 величина, така че се вижда с невъоръжено око, по-скоро като оранжева точка.
Съзвездие Карина съдържа следните звезди:
α (Aлфa Карина, Kaнаопус) - бял свръхгигант (F0), на разстояние 313 светлинни години. Втората най-ярка звезда в небето.
β (Бета Карина, Mиаплацид) - бяло-синя звезда (AO), на разстояние 111 светлинни години.
ε (Епсилон Карина, Aвиор) - оранжев гигант (K0), на разстояние 630 светлинни години.
η (Ета Карина) - променлива синя звезда (F5), на разстояние 7 500 светлинни години.
θ (Tетa Карина) - бяло-синя звезда (IN), на разстояние 479 светлинни години. Най-яркия член на клъстера IC 2602.
Съзвездие Карина съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
NGC 2516 - голям и светъл отворен клъстер, с повече от 100 звезди, на разстояние 13 хиляди светлинни години.
NGC 3114 – отворен клъстер, на разстояние 28 000 светлинни години.
„Ета Карина” (NGC 7372) - ярка дифузна мъглявина, на разстояние 10 000 светлинни години. Видима и с невъоръжено око, но за по-ясен изглед се използва бинокъл или телескоп.
NGC 3532 – отворен клъстер, от около 150 звезди, сред тях - оранжев гигант, на разстояние 13 хиляди светлинни години.
Южна плеяда (IC 2602) - голям и светъл отворен клъстер, на разстояние 479 светлинни години. Вижда се с просто око.