Съзвездие Колесничар

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Колесничар (Auriga)
 
Гръцка легенда разказва, как Атина е била управлявана от крал Ерихтон, сръчен колесничар, който е издигнат в небесата за изобретяването на колесницата [!].
Най-ярката звезда в съзвездието Колесничар, Капелa, митичната коза Амалтея, която кърмила малкия Зевс. Съзвездието има отворени клъстери, мъглявини и няколко галактики.
Съзвездие Колесничар съдържа следните звезди:
α (Алфа Колесничар, Капелa) – двоична система с два жълти гиганта (Г-8), на разстояние 42 светлинни години. Шестите най-ярки звезди в небето.
β (Beтa Колесничар, Meнкалинан) - синьо-бяла звезда (A2 + A2), на разстояние 82 светлинни години.
δ (Делта Колесничар) - оранжев гигант (KO), на разстояние 142 светлинни години.
ε (Епсилон Колесничар) - бял свръхгигант (FO), на разстояние 2000 светлинни години. Засенчвана от пръстен от прах.
ζ (Зета Колесничар) - оранжев гигант и малки бяла и синя звезда (K4 + B7), на разстояние 790 светлинни години.
Съзвездие Колесничар съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики)
M36 – Отворен клъстер, на разстояние 4 200 светлинни години.
M37 - Отворен клъстер, на разстояние 4 600 светлинни години.
M38 - Отворен клъстер, на разстояние 4 500 светлинни години. За наблюдението му, е необходимо голям телескоп с широко зрително поле.