Съзвездие Кома Беренисес

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Кома Беренисес (Coma Berenices)

 
Това съзвездие е посветен на Вероника II, легендарна египетска царица. Според легендата, тя си отрязва красивата коса и я дарява на храма на Афродита, когато нейният съпруг Птолемей III се заврща у дома след победа над асирийците. Косата е била открадната и боговете предлагат тя да отиде към небето и звездите от същото съзвездие.
Съзвездие Кома Беренисес (Coma Berenices)
Съзвездието Кома Беренисес съдържа следните звезди:
α (Aлфa Кома Беренисес, Тиарa) - близка бинарна система, с две жълто-бели звезди (F5), орбитиращи за периода от 26 години, на разстояние 47 светлинни години.
β (Бета Кома Беренисес) - жълта главна звезда (F9), на разстояние 30 светлинни години.
γ (Гамa Кома Беренисес) - оранжев гигант (К1), на разстояние 170 светлинни години.
Съзвездието Кома Беренисес съдържа следните звездни системи (клъстери и галактики):
M53 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 56 000 светлинни години.
Галактика „Черно око” (M64) - спирална галактика, на разстояние 15 милиона светлинни години. При добри условия, може да се наблюдава с голям бинокъл.
M85 - елиптична галактика, на разстояние 50 милиона светлинни години. Контурите са видими с малък телескоп
M99 - спирална галактика "анфас", на разстояние 50 милиона светлинни години. Ядрото може да бъде наблюдавано с телескоп с отвор 75 мм.
M100 - спирална галактика "анфас", на разстояние 50 милиона светлинни години. Вижда се през телескоп с отвор 100 мм.