Съзвездие Квадрат

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Квадрат (Norma)

Съзвездие Квадрат (Norma)
Това съзвездие е предложено през XVIII век от Никола Луи дьо Лакайем. На първо време той го нарича "квадрат и линия''.
Съзвездие Квадрат съдържа следните звезди:
γ (Гама Квадрат) – двойна система (F9 + Г-8), на разстояние 1400+ 92 светлинни години.
δ (Делта Квадрат) - бяло-синя звезда (AO), на разстояние 125 светлинни години.
ε (Епсилон Квадрат) - двойна система (B3 + AO), с орбитален период 13 години, на разстояние 400 светлинни години.
Съзвездие Квадрат има следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
NGC 5946 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 36 000 светлинни години.
NGC 6067 - рядък отворен клъстер, на разстояние 6 800 светлинни години. Най-добре е видим с бинокъл.
NGC 6087 - рядък отворен клъстер от около 40 звезди, на разстояние 3 000 светлинни години. Съдържа жълт свръхгигант.