Съзвездие Летяща риба

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Летяща риба (Volans)
Това съзвездие е предложено в края на XVI век от холандските мореплаватели Питер Дирксзуном Кайзер и Фредерик де Хоутманом.
В съзвездието няма ярки звезди, клъстери или мъглявини. Обаче двойната звезда Гама Летяща риба, състояща се от оранжеви и жълти елементи от величини 3.8 и 5.7, е ясно видима с малък телескоп. За наблюдении на най-ярките галактики в съзвездие Летяща риба имате нужда от голям телескоп.
Съзвездие Летяща риба съдържа следните звезди:
γ (Гама Летяща риба) - двойна звезда, се състояща се от оранжев и жълт компонент.