Съзвездие Малък кон

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Малък кон (Equuleus)
Това съзвездие е едно от най-малките в небето. По-малко от него е само съзвездие Южен кръст. Малък кон е едно от основните съзвездия (48), известни на древните гърци. Това съзвездие се споменава за първи път от Птоломей през II век сл. Хр.
Съзвездие Малък кон се намира в небето до крилатия кон Пегас. В съзвездието има многобройни звезди. Най-ярката звезда, разположена на разстояние 186 светлинни години от Слънцето е жълтия гигант Kиталфa (Алфа Малък кон), чийто магнитуд е 3,9. 
Съзвездие Малък кон има следните звезди (включително двойни и тройни):
α (Aлфa Малък кон, Маркаб) - синьо-бял гигант (В9), на разстояние 140 светлинни години.
β (Бета Малък кон) - червен гигант (M2), на разстояние 199 светлинни години.
γ (Гама Малък кон, Aлгениб) - пулсираща променлива (B2), на разстояние 333 светлинни години.
ε (Епсилон Малък кон, Eниф) - оранжев свръхгигант (К2), заедно със слаб син компонент, на разстояние 670 светлинни години.
ζ (Зета Малък кон, Хомам) - синьо-бяла главна звезда (B8), на разстояние 209 светлинни години.
η (Ета Малък кон, Mаяр) - жълт гигант (G2), на разстояние 215 светлинни години.
S1 - жълта главна звезда (G2), на разстояние 50 светлинни години.
Съзвездие Малък кон съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
M15 - сферичен звезден куп, на разстояние 33 светлинни години.
NGC 7331 - цилиндрична спираловидна галактика, на разстояние 49 милиона светлинни години.
NGC 7332 - сплескана елиптична галактика, на разстояние 63 милиона светлинни години.