Най-големите тъмни мъглявини

 

 

 

Списък на най-големите тъмни мъглявини

        -----------------------------

Име          Екваториални    Галактически              

              координати     координати           Разстояние

               Ра   Дек.      l°  b°                (св.г.)

Овен          03 00 +19.5   160 -34            330

Персей        03 52 +33.2   161 -16           1150

Бик           04 37 +27.7   172 -13            460

Oрион         05 52 +02.3   204 -12           1500

Кърма         07 39 -44.9   258 -11           1500

Кърма         08 21 -36.6   255   0           1400

Корабно платно08 27 -50.4   267  -7           1000

Коалсак       12 25 -63.7   300  -1           520

Mуха          12 28 -70.8   301  -8           490

Хамелеон      12 34 -77.8   302 -15           590

Вълк          15 45 -34.5   339 +16           460

Вълк          16 01 -39.7   338 +10           470

Лаокон        16 31 -22.9   355 +17           520

Лаокон        16 50 -14.2     5 +19           520

Скорпион      17 11 -39.8   347   0           490

Лаокон        17 22 -24.3     1  +7           520

Scutum        18 33 -06.6    25  +1           650

Южна корона   19 14 -36.7     1 -20           520

Орел          19 19 +11.1    46  -1           1000

Малка лисица  19 22 +23.2    57  +4           650

Цефей         20 42 +58.6    95 +10           1400

Цефей         20 56 +67.2   103 +14           1000