Съзвездие Орион

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Орион (Orion)

 
Съзвездието Орион е известно още от древността и е едно от най-популярните. В древна Сирия Орион е смятан за олицетворение на мощния Ал Джабар, а в древен Египет е бил почитан като душата на Озирис.
Разположен на небесния екватор, Орион се вижда навсякъде по света.
Това е най-красивото съзвездие - то се състои от голям брой от най-ярките звезди.
Намира се в съзвездието на мъглявината Орион (JV112) видима с невъоръжено око като мъгляво светло петно.
Това е област на активно формиране на звезди, съдържаща повече от 700 млади звезди.
Четири горещи звезди гиганти, наречени с общото име Орион Трапец (Theta Orionis), осветяващи заобикалящата мъглявина.
Съзвездие Орион (Orion)
Съзвездието Орион съдържа следните звезди:
α (Aлфа Oрион, Бетелгейзе). Променлив червен свръхгигант (M2), 800 пъти по-голям от Слънцето, на разстояние  427 светлинни години.
β (Бета Орион, Ригел). Гореща синя звезда (B *) и две бледи джуджета, на разстояние 773 светлинни години.
γ (Гамa Oрион, Белатрикс). Синя звезда (B2),  на разстояние 243 светлинни години.
δ (Делтa Oрион, Минтака). Синя звезда (09), на разстояние 2000 светлинни години. С бинокъл и телескоп може да бъде видян втория компонент.
ε (Епсилон Oрион, Aлнилам). Син свръхгигант (IN), на разстояние 1300 светлинни години.
ζ (Зета Oрион, Aлнитак). Син свръхгигант (09), на разстояние 820 светлинни години.
η (Ета Oрион). Бинарна система с бяло-син основен компонент (В1), на разстояние 900 светлинни години.
θ (Tетa Орион,Трапец). Сложна система от 10 звезди, видими с малък телескоп , на разстояние 1500 светлинни години.
Мъглявината Орион включва следните групи:
Мъглявина Орион (M42 + M43). Мъглявина на разстояние 1500 светлинни години. Вижда се с бинокъл или просто око.
Бърнард  33 434. Мъглявина, на разстояние 1500 светлинни години. Формата на мъглявината наподобява глава на кон. Вижда се с телескоп.
NGC 1981. Малко отворено струпване на около 20 слаби звезди, на разстояние 1300 светлинни години.
Огнена мъглявина. Светла мъглявина с тъмни петна прах, на разстояние 1500 светлинни години. Лесно се вижда с бинокъл.