Съзвездие Персей

 

Съзвездие Персей (Perseus)
Героят от гръцката митология, Персей спасява Андромеда от морското чудовище Кит и убива Медуза. В небето за Персей е осигурено пространство до съзвездията Андромеда и Касиопея - майка на Андромеда. Персей се проектира върху гъсто населен район на Млечния път и затова е хубаво да се наблюдава с бинокъл. 
Съзвездие Персей съдържа следните звезди:
α (Aлфa Персей, Мирфак) - жълто-бял свръхгигант (F5), на разстояние 592 светлинни години.
β (Бетa Персей, Aлгол) - известна двойна звезда (B8), на разстояние 92 светлинни години.
γ (Гамa Персей) - двойна звезда (Г-8), на разстояние 256 светлинни години.
δ (Делта Персей) – син гигант (B5), на разстояние 528 светлинни години.
ε (Епсилон Персей) - синьо-бяла звезда (IN), на разстояние 538 светлинни години.
ζ (Зета Персей) - син свръхгигант (B1), на разстояние 980 светлинни години.
η (Ета Персей) - оранжев свръхгигант, множествена система (KO), на разстояние 1 300 светлинни години.
Съзвездие Персей съдържа следните звездни системи (мъглявини и клъстери):
Ни ("Хи") Персей (NGC 869 884) – отворен двоен клъстер, на разстояние 7 500 и 7 100 светлинни години. Вижда се с малък телескоп, бинокъл или дори с невъоръжено око.
M34 - отворен клъстер от около 80 звезди, на разстояние 1 500 светлинни години.
„Малка Гира” (M76) - мъглявина, на разстояние 3 400 светлинни години. Вижда се през телескоп с умерен размер.