Планетарна мъглявина

Автор: Росен Илиев

   

 Планетарната мъглявина е астрономически обект, състоящ се от блестяща газова обвивка и плазма, формирани от някои видове звезди в края на живота им.

 Те в действителност, не са наистина свързани с планетите, а името им произхожда от предполагаемото сходство с външния вид на гигантските планети.
 Планетарна мъглявина се образува след смъртта на звезди с маса по-малка от 0.8 пъти слънчевата. След експлодирането на звездата, около ядрото й се образува облак от газ. Когато температурата се повиши до 30 000 К, се отделят достатъчно ултравиолетови фотони и облакът се превръща в планетарна мъглявина.
 Планетарните мъглявини са краткотрайно явление, което продължава няколко десетки хиляди години, прекалено малко в сравнение с типичния звезден живот, с продължителност от няколко милиарда години.
 В галактиката Млечен път се намират около 1500 планетарни мъглявини. 
 Планетарните мъглявини са важни обекти в областта на астрономията, тъй като те играят решаваща роля в химическата еволюция на галактиката, връщайки материал за междузвездната среда, който е обогатен с тежки елементи и други продукти на ядрения синтез (като въглерод, азот, кислород и калций) .
 В други галактики, планетарните мъглявини могат да бъдат само обекти за наблюдение, с което да допринесат за получаването на полезна информация за химичното изобилие в космоса.