Полярна звезда

Автор: Росен Илиев

Полярната звезда е най-близката ( 431 светлинни години) до Земята и най-ярката променлива звезда тип Делта Цефей с период от 3,97 дни. Такива звезди, наречени Цефеиди - звезди, периодично променящи яркостта си, на което се дължат и пулсациите им. През 1900 г., промяната в яркостта й е ± 8%, през 2005 г. - около 2%. В допълнение, през това време звездата е станала средно с 15% по-ярка.

Полярната звезда в действителност е тройна звездна система. В основата на системата е свръхгигант (Поларис A), 2000 пъти по-ярък от нашето Слънце. Неговият спътник Поларис B е известен на учените от много време. Приблизителния период на Поларис Ab е около 30 години.
В тази ера Полярната звезда е разположена на по-малко от 1 ° от северния полюс на света, и затова е почти неподвижна при денонощното въртене на звездите. Тя е много полезна за ориентация – посоката й, почти съвпада с посоката север. 
Поради прецесията на оста позицията на Земята при северния полюс на света се променя, като е най-близко до Полярната звезда на всеки около 2 100 години - на разстояние от около 30 ".
 
.