Съзвездие Рис

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Рис (Lynx)

Съзвездие Рис (Lynx)
Това съзвездие в северното небе е въведено през 1687г. от полския астроном Ян Хевелий, който иска да се запълни празнината между  съзвездията Голяма мечка и Колесничар.
В съзвездие Рис има няколко обекти за любителски наблюдения. Наблюдателът без съмнение, ще бъде привлечен от интересни двойни звезди. Дори и в ясна нощ е малко вероятно с невъоръжено око да видим най-ярката звезда в съзвездието- Алфа Рис.
Съзвездие Рис съдържа следните звезди:
α (Aлфa Рис) - червен гигант (K7), на разстояние 222 светлинни години.
5 - оптична двойна система: оранжев гигант (К4), видими с малък телескоп, на разстояние 680 светлинни години. С по-мощни телескопи може да се види и третата звезда.
12 - бяла главна звезда (A3), на разстояние 230 светлинни години.
19 - кратна система, състояща се от синя и бяла звезда и два по-слаби компонента (B8 + AO), на разстояние 468 светлинни години. Вижда се с малък телескоп.
Съзвездие Рис съдържа следните звездни системи (клъстери и галактики):
NGC 2419 - много далечен кълбовиден звезден куп, на разстояние 270 000 светлинни години.
NGC 2683 - спирална галактика, на разстояние 16 милиона светлинни години.