Съзвездие Скулптор

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Скулптор (Sculptor)

Съзвездие Скулптор (Sculptor)
За първи път това съзвездие е описано и предложено от френския астроном Никола Луи дьо Лакайем през 1750 г. като "студио на скулптора”.
На пръв поглед, това съзвездие е незначително, тъй като няма звезди по- ярки от 4,3 величина. Въпреки това, в съзвездието Скулптор до Южния галактически полюс има малко газ, прах и звезди, принадлежащи на нашата Галактика. Съзвездието съдържа някои отлични галактики, които са лесно достъпни за астрономите любители.
Съзвездие Скулптор съдържа следните звезди (включително двойни и тройни):
α (Aлфa Скулптор) - синьо-бял гигант (B7), на разстояние 672 светлинни години.
β (Бета Скулптор) - синьо-бяла главна звезда (B9), на разстояние 178 светлинни години.
γ (Гамa Скулптор) - оранжев гигант (Г-8), на разстояние 179 светлинни години.
δ (Делтa Скулптор) - синьо-бяла главна звезда (AO), на разстояние 143 светлинни години.
Съзвездие Скулптор съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
NGC55 - спирална галактика, на разстояние 5 милиона светлинни години.
„Скулптор” (NGC 253) - спирална галактика, на разстояние 9 милиона светлинни години.
NGC 288 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 27 светлинни години.