Свръхгиганти

 

Свръхгигантите са най-масивните звезди в космоса.
Те имат маса 10-70 пъти слънчеви маси и яркост от 30 хиляди до стотици хиляди пъти по-голяма от тази на Слънцето.
Свръхгигантите варират значително в радиус, обикновено от 30 до 500, или дори до над 1000 слънчеви радиуса.
Синьо-белите звезди от спектрален клас О, както и най-масивните звезди от спектрален клас В могат да станат свръхгиганти.
Благодарение на своите крайни маси, те имат малка продължителност на живота, само 10 до 50 милиона години, и се наблюдават само при млади космически структури като отворени клъстери, ръкавите на спиралните галактики и в неправилните галактики.
Те са по-малко разпространени в издатините на спиралните галактики, като не се наблюдават и в елиптични галактики или кълбовидни купове, за всеки от които се смята, че се състои от стари звезди.
В момента, най-големите познати звезди по отношение на физическите размери, а не по маса или светимост, са свръхгигантите VV Cephei, V354 Cephei, KW Sagitarii, KY Cygni, и Garnet.