Съзвездие Тукан

 

Съзвездие Тукан (Tucana)
Това съзвездие е предложено в края на XVI век от холандските астрономи  Питер Диркзонум Кайзер и Фредерик де Хоутманом през 1603 г.. Съзвездието носи името на птицата тукан - птица с дълъг клюн, произхождаща от Южна Америка.
Въпреки че съзвездие Тукан има малки и богати клъстери и мъглявини, то съдържа два обекти, които са много любопитни сами по себе си: Малък Магеланов облак и кълбовидния клъстер 47 Тукан (едно от най-близките до нас). Първоначално, 47 Тукан е бил каталогизиран като звезда. В действителност това е втория по яркост кълбовиден звезден куп в небето. Неговата величина е равна на 4, и може да се види с невъоръжено око.
Съзвездие Тукан съдържа следните звезди:
α (Aлфa Тукан) - оранжев гигант (К3), на разстояние 200 светлинни години.
β (Бета Tукан) - оптична система (B9 + A2), вижда се с бинокъл или малък телескоп, на разстояние 140 + 172 светлинни години.
γ (Гамa Tукан) - бял гигант (F1), на разстояние 72 светлинни години.
δ (Делтa Tукан) - чифт синьо-бели и жълти звезди (B9 + G0), на разстояние 267 светлинни години.
κ (Капа Tукан) - двойна система от жълти и оранжеви звезди (F5 + K1), на разстояние 67 светлинни години.
Съзвездие Тукан съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
47 Тукана (NGC 104) - кълбовиден звезден куп, на разстояние 14 700 светлинни години.
Малък Магеланов облак - неправилна галактика, на разстояние 210 000 светлинни годиниС невъоръжено око или с бинокъл са видими отделни купове и мъглявини.
NGC 346 - клъстер, на разстояние 210 000 светлинни години. Лесно видим с бинокъл.
NGC 362 - кълбовиден звезден куп 29 000 светлинни години {6,6}. Гледайки през бинокъл.