Съзвездие Вълк

 

Съзвездие Вълк (Lupus)
 
Това е древно съзвездие познато още от времето на древните гърци и римляни.
На пръв поглед, съзвездието Вълк е от малък интерес, тъй като няма ярки звезди със свои собствени имена. Въпреки това, това съзвездие е на ръба на Млечния път и следователно съдържа много обекти, които могат да се видят с любителски телескопи. По-специално, малък телескоп може лесно да открие някои двойни звезди.
Съзвездие Вълк включва следните звезди:
α (Aлфa Вълк) – син гигант (B1), на разстояние 548 светлинни години {2,3}.
β (Бетa Вълк) – син гигант (B2), на разстояние 524 светлинни години. 
γ (Гамa Вълк) - бяло-синя звезда (B2) с много слаб компонент, на разстояние 570 светлинни години.
δ (Делта Вълк) – син гигант (B1), на разстояние 510 светлинни години.
ε (Епсилон Вълк) – син гигант (B2), на разстояние 504 светлинни години.
ζ (Зета Вълк) - жълта главна звезда Г8, на разстояние 116 светлинни години.
η (Ета Вълк) – двоична система (B2), на разстояние 492 светлинни години.
κ (Капа Вълк) - двойна звезда (B9 + AO), на разстояние 188 светлинни години 3. Компонентите са видими с малък телескоп.
? - Множествена система (B8), на разстояние 290 светлинни години..
Съзвездие Вълк включва следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики)
NGC 5643 - слаба спирална галактика, намираща се в "изглед отпред", на разстояние 47 милиона светлинни години.
NGC 5882 - планетарна мъглявина, на разстояние 5 500 светлинни години. Може да се види с инструмент с отвор по-голям от 75 мм.
NGC 5986 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 34 000 светлинни години.