Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Йонна и ковалентна връзки

 

 
Химичната връзка представлява взаимодействие между два и повече атома, при което се получава химична устойчива многоатомна система – молекула, йон, радикал, кристал. Най-характерното за новата система е, че се извършва преразпределение на електрони и намалява потенциалната енергия на новата частица. Химичната връзка се характеризира с енергия и дължина на връзката. Химичните връзки най-общо биват: ВАЛЕНТНИ – 1)йонна,2)ковалентна ; НЕВАЛЕНТНИ – 1)метална,2)водородна,3)донорно-акцепторна.
 
Йонна връзка
Два атома, единият от тях представлява атом, който току-що е започнал да надстроява електронният скелет на благороден газ (Li, Na, Mg, K и т.н.). Такива атоми са готови да отдадат валентните си електрони и се превръщат в еднозаряден или двузаряден йон на другият атом (на флуор, хлор, кислород, сяра) не достигат един-два електрона, за да завърши построяването на електронния слой на благородния газ. Такива атоми много трудно отдават електрони. Склонни са да присъединят електрони до запълването на съответния слой. Така те се превръщат в еднозаряден или двузаряден отрицателен йон, който има електронна конструкция на благороден газ. Такива два йона имат сферична симетрия на електронната си конструкция с рязко спадаща вълнова функция на повърхността й. Устойчивото им взаимно разположение се обуславя от кулоновата енергия не привличане и енергия не сблъскване в резултат на Принципа на ПАУЛИ. Типияни йонни връзки образуват натрий и хлор, литий и флуор.
Атомите се стремят да придобият стабилна електронна конфигурация на инертен газ, чрез приемане или отдаване на електрони. Образуваните частици носят ел. заряд и се привличат съгласно закона на КУЛОН
 
Ковалентна връзка
Тя възниква чрез образуването на електронни двойки, които са общи за двата свързващи се атома. Ковалентните връзки са два вида: сигма и пи. СИГМА   връзки -  Те се образуват при припокриването на атомни орбитали по протежение на правата, която свързва ядрата на двата атома. Припокриването може да се осъществи между 2ве s-AO, 1на s- и 1на p-AO, както и между 2ве p-AO. Областта на припокриване на АО в тези случаи е значителна поради това   връзките обикновено са здрави.
ПИ   връзки – Те се образуват при странично припокриане на p-AO. Областта на припокриване в този случай е по-малка, защото  връзките са по-слаби от  връзките. Образуването на  връзките е възможно само между атоми, които са свързани с една  връзка.
Характеристики
-Здравина:  За да се разкъса дадена ковалентна връзка трябва да се раздели електронната двойка, която осъществява. Мярка за здравината на ковалентната връзка е енергията, необходима за разкъсването й (т.е. за разделянето на електронната двойка). Енергията се измерва в [kJ/mol]
-Дължина: Измерва се чрез разстоянието между ядрата на свързаните атоми. Дължината на химичните връзки зависи от природата на атомите и от характерът на връзката между тях (проста, двойна, тройна)
-Полярност: Когато с ковалентна връзка са свързани два различни атома електронната плътност се разпределя симитрично между тях. Атомът на по-електроотрицателният елемент привлича по-силно електронната плътност и получава частичен отрицателен заряд. Другият атом се зарежда частично положително. Такива ковалентни връзки се наричат полярни – в молекулата се създават разноименни електрични полюси.
 

Най-нови

Най-четени