Oligokyphus (Олигокифус)

 

alt
 
 Име: “Oligokyphus” (от гръцки “малък и изкривен”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Tritylodontidae (Тритилодонти)
Хабитат: горите на Азия,Европа и Северна Америка.
Геоложки период: Долна Юра (преди 190 млн. г.)
Дължина: 30 см.
Тегло: 450 гр.
Диета: всеяден.